Mimari kitaplar

Mimarlık, tasarım ve sanat alanında yayınlanmış kitaplar ve içerikleri.

Loft

Kitap, ilk olarak New York’ta otaya çıkan, son yıllarda ülkemizdeki konut piyasasında da öne...

Mimarlık Tarihi Nedir?

Avustralya'da bulunan Griffith Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan yazar, mimarlık tarihi üzerine yazan ve mimarlık...

Mahremiyet ve Kamusallık

Kitap, modern mimari hareketinin Adolf Loos ve Le Corbusier gibi iki önemli figürünün eserlerinden...
Kitap, TÜBİTAK ve Koç Üniversitesi VEKAM’ın desteklediği, Başkent Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği Sivil Mimari Bellek: Ankara...
Öğrenciler ve mimarlıkla profesyonel olarak uğraşan kişiler için hem iki ve üç boyutlu sunum...
Kitap, anlaşılması ve uygulaması zor teorik kuralları öne çıkarmadan herhangi bir nesnenin perspektifini elde...
Kitabın yazarı Sibel Bozdoğan, bir mimarlık tarihçisi. Kitapta, Meşrutiyetin ilanından tek partili sistemin sona...

Kent Planlama

Çeşitli üniversitelerden her biri kendi alanında uzman yirmi beş akademisyenin katkıları ile hazırlanan kitap,...
İslam sanatının ve mimarlığının bilimsel temellerinin fotoğraflarla belgelendiği kitapta, kubbe detayları, kubbenin üzerine oturtulduğu...

Asi Şehirler

Kitap, neoliberal iktisat tarafından kurgulanan 2008 krizinin anlatısı ile krizin kendi üzerlerinden telafi edildiği...

EN YENİLER

POPÜLER KONULAR