Mimari kitaplar

Mimarlık, tasarım ve sanat alanında yayınlanmış kitaplar ve içerikleri.

İçinde barındırdığı konut dokusu ve korunamayan yapıların genel özellikleri ile Anadolu konut mimarisinin karakteristik...
Altı yazarın makalelerini bir araya getiren kitap, hem Boğaziçi'ndeki yalı mimarlığının seçkin örneklerinden biri...

Kentsel Ulaşım

Ulaşım teknolojisinin tarihsel gelişimiyle başlayan kitap, kent merkezi, konut, sanayi gibi kentsel alanların ulaşımla...
Anadolu'nun tarih öncesi döneminden günümüze dek barındırdığı yapılı çevre ve binaları inceleyen kitap, konunun...
Ankara'da 1930-1980 yılları arasında inşa edilen ve ana-akım mimarlık tarih yazımı içerisinde kendine yer...
Mimarlığı biçimlendiren en etkili fikirleri sıralayarak okuyucuyu sorgulamadan kabul ettiği kavramlara doğru meraklandırıcı bir...
Kitap, 1990’ların ortalarından itibaren öne çıkan pratik yanlısı hareket sürecinde mimarların ve mimarlık kuramcılarının...

Mimarlıkta Teknik Resim

Mimarlık eğitiminin yanı sıra meslek etkinlikleri için de bir ders ve başvuru kaynağı niteliğini...

Sanatın Tüm Öyküsü

Detaylı kültürel tarih cetveli ile sanat tarihini kronolojik olarak anlatan kitap, sanatsal gelişmelerin izini...

Temel Tasarım

Eğitimcilere ve öğrencilere kılavuz görevi yapmak ve tasarım sürecinde ortaya çıkan fikirlerin, tekniklerin ve...

EN YENİLER

POPÜLER KONULAR