Mimari kitaplar

Mimarlık, tasarım ve sanat alanında yayınlanmış kitaplar ve içerikleri.

Kitap, TÜBİTAK ve Koç Üniversitesi VEKAM’ın desteklediği, Başkent Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği Sivil Mimari Bellek: Ankara...
Öğrenciler ve mimarlıkla profesyonel olarak uğraşan kişiler için hem iki ve üç boyutlu sunum...
Kitap, anlaşılması ve uygulaması zor teorik kuralları öne çıkarmadan herhangi bir nesnenin perspektifini elde...
Kitabın yazarı Sibel Bozdoğan, bir mimarlık tarihçisi. Kitapta, Meşrutiyetin ilanından tek partili sistemin sona...

Kent Planlama

Çeşitli üniversitelerden her biri kendi alanında uzman yirmi beş akademisyenin katkıları ile hazırlanan kitap,...
İslam sanatının ve mimarlığının bilimsel temellerinin fotoğraflarla belgelendiği kitapta, kubbe detayları, kubbenin üzerine oturtulduğu...

Asi Şehirler

Kitap, neoliberal iktisat tarafından kurgulanan 2008 krizinin anlatısı ile krizin kendi üzerlerinden telafi edildiği...
Yeryüzü, Kent ve Yapı başlıklarıyla üç bölümden oluşan kitap, günümüzde insanın dünyayla, kentle, içinde...
Mimarlık ile tasarımın, sanat ile eleştirinin çağdaş kültür içindeki yerini tartışan kitap iki bölümden...

Mimarlık Kavramları

Mimarlık etkinliğini genel ve kavramsal düzeyde ele alan kitap, yapı üretiminin nesnel koşullarının sınırlarını,...

EN YENİLER

POPÜLER KONULAR