Ekoköyler

YORUM YAZIN 0
5195
Ekoköy'de yaşam
Yazıyı paylaşın | Paylaşmak güzeldir, bilgiyi çoğaltır.

Ekoköyler, amacı daha sosyal, ekonomik ve ekolojik olarak sürdürülebilir bir ortam yaratmak olan topluluklardır. Çoğu ekoköyün nüfusu 50 ile 150 arasındadır ama çok daha az nüfusa sahip olanlar olduğu gibi küçük toplulukların birleşmesinden oluşan ve nüfusu 2 binlere varan büyük ekoköyler de mevcuttur. Ekoköyler, minimum ekolojik etki yaratan ve yenilenebilir kaynaklara dayalı bir yaşam biçimi sunan küçük ölçekli alternatif topluluklardır.

Norveç'te bulunan Sieben Linden ekoköyü sakinleri
Norveç’te bulunan Sieben Linden Ekoköyü sakinleri

Dünyanın farklı bölgelerinde bulunan ekoköyler çeşitli ağlar vasıtasıyla birbirleriyle sıkı bir işbirliği içindedir. Ekolojik ve ekonomik sürdürülebilirlik, yenilenebilir kaynakların kullanımı, geri dönüşüm ve yerel üretim esaslarına dayalı eşitlikçi bir yaşam biçimini benimsemişlerdir.

Eco Truly Park ekoköyü, Peru
Eco Truly Park Ekoköyü, Peru – Güney Amerika

Ekoköylüler ekolojik, sosyal, ekonomik, kültürel ve manevi ortak değerlere sahip bireylerden oluşur. Gerçekten de, ekoköylüler ekolojiye zarar veren elektrik, su, ulaşım ve arıtma sistemlerinin alternatifler arar. Ekoköylerde yaşamayı seçenler, ekolojik felaketi önlemek için geleneksel topluluk biçimlerini, tüketime dayalı bir yaşamı, doğal yaşam alanlarının tahribatını, kentsel yayılmayı, fabrika çiftçiliğini ve fosil yakıtlara bağımlılığı değiştirilmesi gereken eğilimler olarak görüyorlar. Bireysel ve toplumsal ihtiyaçları mümkün olduğunca kendi kaynaklarıyla karşılamayı hedefleyen ekoköyler bir şeyler satın almaları gerektiğinde ise yakın çevrelerindeki yerel üreticileri tercih ediyorlar.

Avalon ekoköyü, Arizona
Avalon Ekoköyü, Arizona

Norveç'deki Hurdal Ekoköyü'nde bir ev
Norveç’deki Hurdal Ekoköyü’nde bir ev

Evler

Ev ve binaların sayısı, biçimleri genellikle ekoköyün büyüklüğüne bağlıdır. Çoğu durumda, her aile ayrı bir küçük bir evde yaşar, buna dayanarak 20 sakinin olduğu bir ekoköyde 5 – 7 arasında küçük ev bulunacağını söyleyebiliriz. Bu eğilim daha çok nüfusu 50 kişiye kadar olan küçük ekoköylerde geçerlidir. Büyük ekoköylerde, bir kaç ailenin büyük bir evde beraber yaşamaları sıkça görülen bir durumdur. Isıtmanın daha büyük bir sorun olduğu İsveç ve Rusya gibi kuzey ülkelerindeki 100 kişiden fazla nüfusa sahip ekoköylerde, 8-10 ailenin bir arada yaşadıkları daha büyük evler de vardır.

İlginizi çekebilir:   Düşük teknoloji klima
Avustralya'da Crystal Water Ekoköyü'nde bir ev
Avustralya’da Crystal Water Ekoköyü’nde bir ev

Evler genellikle ekoköy sakinleri tarafından inşa edilmektedir. Hem aynı köyün bireyleri hem de köyler arasındaki güçlü bir yardımlaşma kültürü sayesinde evlerin yapımı için gerekli bilgi ve işgücünün sağlanması sorun yaratmıyor.

Arizona, ABD'de, Avalon Ekoköyü'nde bir ev
Arizona, ABD’de, Avalon Ekoköyü’nde bir ev

Ekolojik yöntemlerle inşa edilen binaların yapımında doğal ve yerel materyaller kullanılıyor. Yağmur, güneş, rüzgar ve diğer bölgesel kaynaklardan hem maksimum düzeyde faydalanılıyor hem de enerji sağlanıyor. Örneğin güneşin ısıtma gücünden yararlanmak için evler güney cepheli inşa edilirken güneş panelleri ile de elektrik enerjisi elde edilir. Köyün ihtiyaç ve kaynakları, bulunduğu bölgenin doğal özellikleri doğrultusunda belirlenir.

Avalon Ekoköyü duvar inşaatı
Avalon Ekoköyü duvar inşaatı

Global Ecovillage Network - GENKüresel Ekoköyler Ağı (Global Ecovillage Network – GEN)

Sürdürülebilir topluluklar ve girişimlerin dahil olduğu Küresel Ekoköyler Ağı, farklı kültürleri, ülkeleri ve kıtaları birbirine bağlayan bir köprü görevi görür. GEN, ekoköyler, ekolojik girişimler, topluluklar ve dünya çapında ekolojik düşünen tüm bireyleri kapsayan bir organizasyondur.

Ağa dahil olan insanlar ve topluluklar, fikirlerini paylaşıyor, teknolojileri değiş tokuş ediyor, kültürel ve eğitsel fikir alışverişi yapıyor ve bültenler yayınlıyorlar.

Küresel Ekoköyler Ağı çalışmalarını GEN-Afrika, GEN-Avrupa, Okyanusya ve Asya’yı kapsayan GENOA, Kuzey Amerika’da GENNA, Latin Amerika’da CASA ve gezegenin gelecek kuşakları için NextGEN olmak üzere altı farklı bölgesel ağ üzerinde yürütmektedir. Bu bölgesel ağlar uluslararası olarak, GEN-International aracılığıyla koordine ediliyor.

Global Ecovillage Network internet sitesi

Yazıyı paylaşın | Paylaşmak güzeldir, bilgiyi çoğaltır.

YORUM YAZIN

Lütfen yorumunuzu yazın!
Lütfen isminizi yazın