LEED Sertifikası ve yeşil binalar

YORUM YAZIN 0
4083
LEED Sertifikası - Yeşil binalar
Yazıyı paylaşın | Paylaşmak güzeldir, bilgiyi çoğaltır.

Her gün pek çok bina çevremizde yükseliyor; evler, ofisler, okullar, hastaneler… Bu kadar iç içe olduğumuz binaların insan, çevre ve doğaya duyarlı olarak inşa edilmesi; daha temiz, daha verimli ve daha kapsamlı binalar olarak hayatımıza girmeleri sürdürülebilir bir gelecek inşa edebilmek açısından çok önemli. Günümüzün çevreye en duyarlı oluşumlarından biri olan “yeşil binalar” yüzde 25 daha az enerji, yüzde 11 daha az su kullanıyor ve daha az atık oluşturuyor.

LEED Sertifikası logoYeşil binaların derecelendirilmesini sağlayan bir sertifikasyon sistemi olan LEED, “Leadership in Energy and Environmental Design” tanımının baş harflerinden oluşmuş bir kısaltmadır. Türkçe’de “Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik” olarak kullanılmaktadır. Sertifika, USGBC (United States Green Building Council – Amerikan Yeşil Binalar Konseyi) tarafından sürdürülebilir yapı için uygun standartları oluşturmak üzere 1998 yılında geliştirilmiştir.

Dünyada olduğu gibi ve ülkemizde de geçerliliği ve güvenirliliği kabul edilmiş olan sertifika, tüm yapı türleri için geçerlidir ve her proje türüne uygulanacak kadar esnektir. Hastanelerden veri merkezlerine, tarihi binalardan tasarım aşamasında olanlara kadar her bina için bir LEED sertifika sistemi bulunmaktadır.

LEED ile binaların nasıl planlandığını, inşa edildiğini, sürdürüldüğünü ve işletildiğini saptamak mümkündür. Sistem, her aşamada evlerden şirket merkezlerine kadar tüm binalar için kontrollü olarak çalışmaktadır. LEED onaylı yeşil binalar kaynak verimlidir. Daha az su ve enerji kullanırlar, sera gazı emisyonlarını azaltırlar. Ayrıca, diğer binalara göre daha ekonomiktirler.

LEED kriterleri

Yeşil binalar, ölçülebilir orandaki belirli kriterlere göre değerlendirilir. Süreci kapsayan bu kriterler 6 adet iken, 2016 yılında LEED v4 Sistemi ile sekiz adete çıkarılmıştır.

LEED Sertifikası yeşil bina kriterleriSürdürülebilir arazi: İnşaat kirliliğinin önlenmesi, doğal alanların korunması, biyolojik çeşitliliğin teşvik edilmesi.
Su verimliliği: Su tüketiminin azaltılması, yağmur sularının geri dönüştürülerek kullanılması, şebeke yükünün azaltılarak kaynakların korunması.
Enerji ve atmosfer: Binaların ısıtma, soğutma, havalandırma ve ısı yalıtımında enerji verimli olması, yenilenebilir enerji kullanarak enerji tasarrufu sağlaması, gün ışığından en üst düzeyde yaralanabilir bir tasarıma sahip olması.
Malzeme ve kaynaklar: Kullanılan malzemelerin kaliteden ödün vermeden doğal olması, geri dönüştürülebilen atıkların toplanması, ham madde tüketiminin en aza indirilmesi, bölgesel imalatı ve yerli kaynakları tercih ederek nakliye nedeniyle çevre üzerinde olumsuz etkilerin azaltılması.
Yerleşim ve ulaşım: Toplu taşım alanlarına yakın olması, bisiklet alanlarının bulunması, bireysel otomobil kullanımının azaltılması.
İç mekan kalitesi: İç hava kalitesinin ve ısı kontrollerin sağlanması, aydınlatma sistemlerinin ihtiyaçlara göre ayarlanabilir olması, bina dışında sigara içme alanlarının oluşturulması, bina sakinlerinin kimyasal ve tehlikeli partiküllere maruz kalma seviyelerinin en aza indirgenmesi.
İnovasyon: LEED kriterlerine yeni kriterler ekleyebilecek ve çevresel katkı sağlayabilecek yeni uygulamalara yer verilmesi.
Bölgesel öncelik kredileri: Doğal kaynaklar, ormanlar ve yeraltı suları gibi binanın bulunduğu bölgeye özgü niteliklerin değerlendirilmesi.

İlginizi çekebilir:   Dünyanın en çok elektrik üreten stadyumu Antalya’da

LEED seviyeleri

LEED sertifikasını benimseyen projeler, kriterlerin yapılardaki uygulanabilirliğine göre puan kazanmaktadır. Bir proje elde edilen puan sayısına dayanarak, dört LEED derecelendirme seviyesinden sadece birine sahip olur: Sertifikalı, Gümüş, Altın ve Platin.

LEED Sertifikası seviyeleriSertifikalardaki puan dağılımı ise aşağıdaki gibidir.
Sertifikalı: 40-49 puan
Gümüş: 50-59 puan
Altın: 60-79 puan
Platinum: 80+ puan

LEED Sertifikası - Yeşil binalar Phipps Konservatuarı ve Botanik Bahçeleri
Pittsburgh’daki Phipps Konservatuarı ve Botanik Bahçeleri, dünyanın tek Platin sertifikalı serası
Fotoğraf: Piotrus

Yeşil Bina Konseyi üyeleri yapı endüstrisinin her sektöründen seçilmiş temsilcilerden oluşur. LEED uzmanları, Yeşil Bina Sertifikasyon Enstitüsü tarafından sınavdan geçirilmiş ve uzman olarak kabul edilmiş kişilerdir. Yeşil bina danışmanlığının doğru şekilde yapılabilmesi için LEED uzmanları ile çalışılması gerekmektedir.

Türkiye’de LEED

Ülkemizde ilk LEED sertifikası 2009 yılında alındı, günümüzde 586 kayıtlı yeşil bina bulunmaktadır. Yeşil bina projelerinin 353’ü yeni bina, 141’i AVM ve ofis, 33’ü iç mekan, 32’si mevcut binalar, 16’sı sağlık kurumu, 11 tanesi ise okul binasıdır.

ABD Yeşil Bina Konseyi tarafından 2016 yılında yapılan açıklamada Türkiye, LEED sisteminde yer alan ülkeler arasında 9. sırada yer almıştır.

LEED Sertifikası - Yeşil binalar Küçükyalı Ofis Park
Küçükyalı Ofis Park, LEED Platin ödülünü Türkiye’de ilk alan ofis kampüsü
Fotoğraf: rgy.com.tr

Türkiye’deki yeşil bina çalışmalarında aktif rol üstlenen ÇEDBİK, USGBC ile sözleşmesi dahilinde Türkiye’deki LEED çalışmalarını desteklemekte, tanıtım ve eğitimler düzenlemekte, yeşil bina sertifikasyon sistemlerinin uygulamasının artırılması için çeşitli farkındalık çalışmaları yürütmektedir.

Yazıyı paylaşın | Paylaşmak güzeldir, bilgiyi çoğaltır.

YORUM YAZIN

Lütfen yorumunuzu yazın!
Lütfen isminizi yazın