Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi

YORUM YAZIN 0
1435
Bad Aibling Waldorf Kreşi
Bad Aibling Waldorf Kreşi
Yazıyı paylaşın | Paylaşmak güzeldir, bilgiyi çoğaltır.

Günümüzde çoğu insan yaşamının yüzde doksanını yapı içlerinde geçirmektedir. Binaların tasarımı, yapısı, yapı malzemeleri ve konumunun insanların ruh ve beden sağlığı üzerinde direkt etkileri vardır. Bu etkileri mümkün olduğunca pozitife çevirmek için yapı biyolojisinin kavramsal ilkelerini göz önüne alarak tasarlamak ve inşa etmek gerekiyor.

Yapı biyolojisi, yapıların, iç mekan ve ortamların insan sağlığına olan etkilerini inceleyen bilim dalıdır. Çok geniş kapsamlı bir disiplin olarak kültürel-biyolojik bir anlam taşır ve insan ile yapılaştığı çevre arasındaki bütünsel ilişkileri konu edinir. 1960’lı yıllarda tıp doktoru Hubert Palm tarafından Almanya’da kuramsallaştırıldı. Ekolojik mimarlığın da gelişmesini tetikleyen Yapı Biyolojisi bilim dalı, yapı malzemelerinin toksik değerlerinden, gaz salımına, nem tutma kapasitelerine, iklimlendirme sistemlerinin hava kalitesine etkisinden, radyoaktivite ile elektrosmog ve yapıların enerji etkin, bütüncül tasarımına kadar yapısal çevremizin iyileştirilmesi odağında birçok başlığı içeriyor. Çevre bilincinin tabana yayıldığı ve bireylere değer veren gelişmiş toplumlarda yaygın bir yaklaşım olan yapı biyolojisinin hedefi psikolojik ve fizyolojik olarak sağlıklı bir yaşam için en doğru iç ortamların yaratılmasıdır. Bu nedenle özellikle Avrupa’da yapı sektörünün geleceği olarak görülen sürdürülebilir inovasyonun temelini oluşturuyor.

Bad Aibling Waldorf Kreşi
Bad Aibling Waldorf Kreşi

Kavramsal olarak 25 temel ilkeye dayanan yapı biyolojisinin mimari ve iç mimari uygulamalarında doğal yapı malzemeleri ve akustik izolasyon, iç mekân ikliminin insan sağlığına göre yönelimi ve psikolojik uyum, ayrıca çevre, enerji ve su döngüleri ile inşaat alanının jeolojik uygunluğu gibi hususlar dikkate alınır. Bu yaklaşımla tasarlanmamış mevcut binalar ise biyoklimatik yapı analizi (BYA) ile ölçümlenerek insan sağlığına zarar veren yönlerinin tadilatı ile iyileştirilebilir.

Bad Aibling Waldorf Kreşi giriş ve giyinme bölmesi
Bad Aibling Waldorf Kreşi giriş ve giyinme bölmesi

Yapılarda sağlığımıza etki eden başlıca unsurlar 

 • Yapı malzemeleri ve bina tasarımı
 • Mobilyalar
 • Elektrik tesisatı
 • Boyalar ve cilalar
 • Zemin kaplamaları
 • Elektronik ev cihazları
 • Yapı ve yalıtım malzemeleri
 • Klima ve kalorifer sistemleri

Yapı biyolojisinin temel ilkeleri

 1. İnşaat alanının jeolojik uygunluğu
 2. Konutların endüstri merkezlerine ve ana caddelere uzaklığı
 3. Doğal bitki örtüsü korunmuş, desantralize yerleşim şekli
 4. İnsancıl, topluluk temelli, özelleştirilmiş konut ve yerleşim alanları
 5. Doğal yapı malzemeleri
 6. Nefes alabilen cepheler (iç mekân difüzyonu)
 7. İç mekân havasındaki nem oranının doğal kontrolü (higroskopik yapı malzemeleri ile)
 8. Havadaki zararlı maddelerin filtrasyonu ve nötr hale getirilmesi
 9. Isı yalıtımı ve ısı depolanması arasındaki denge
 10. İç mekânda ideal yüzey ve hava sıcaklıkları
 11. Kokusal nötr ortam (dolayısıyla hoş kokan), toksik gazların açığa çıkmaması
 12. Yeni yapılarda hem düşük hem de çabuk azalabilen nem oranı
 13. Doğal ışık, aydınlatma ve renk ortamı
 14. Ses ve titreşimlerin insana göre yönelimi
 15. Yapı malzemelerinin radyoaktivitelerinin doğal ortamdan düşük olması
 16. Havadaki doğal elektriksel alanın korunması
 17. Yerkabuğundaki doğal manyetik alanın korunması
 18. Teknik elektromanyetik alanların yayılmaması
 19. Yaşamsal önemi olan kozmik-arzi radyasyonun değişime uğramaması
 20. Mekân örgütlemelerinde ergonominin uygulamaya aktarılması
 21. Ölçü, oran ve formların uyumlu olması
 22. Yapının, oluşumu ve yıkımında çevre sorunlarına ve yüksek enerji tüketimine neden olmaması
 23. Azalan ve sakıncalı hammadde tüketiminin körüklenmemesi
 24. Yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik tanınması
 25. Yapılaşmadan kaynaklanan zararlı yan etkilerin sosyal problemlere dönüşmemesi
İlginizi çekebilir:   Yüzen ekolojik evler

Türkiye Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Enstitüsü

Yapı biyolojisi üzerine Türkiye’deki ilk çalışmalar 1989 yılında And Akman tarafından başlatıldı. Ocak 2015 itibariyle çalışmalarına başlayan ve Alman Yapı Biyolojisi Enstitüsü‘nün resmi partneri olan Türkiye Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Enstitüsü (YBE), yapısal çevremiz ile iç ortamların insan ve çevre sağlığı üzerindeki etkileri alanlarında bilimsel ve tarafsız bilgi paylaşımı, uzmanlaşma ve örnek uygulamaların artmasına yönelik farkındalık, eğitim, etkileşim ve danışmanlık faaliyetlerinin yanı sıra çeşitli projeler de yürütmektedir. YBE aynı zamanda uluslararası yapı biyolojisi gündemindeki sektör haberleri, gelişmelerini aktaran ve değerlendiren bir bilgi paylaşım platformudur.

2. Uluslararası Yapı Biyolojisi Kongresi
2018 yılında IBN’in ev sahipliğinde Almanya’nın Rosenheim kentinde yapılan 2. Uluslararası Yapı Biyolojisi Kongresi

Türkiye Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Enstitüsü’nün amaçları

 • Yapıyı ve yerleşim olgusunu, hastalıklara neden olan ve çevreyi tahrip eden bir faktör olarak ortaya koymak,
 • Yapısal çevrenin, global çevrecilik hareketleri içerisindeki temel önemini aktarmak,
 • “Yapı ve yerleşim” ile, “sağlık, refah ve hastalık” arasındaki yakın ilişkiyi vurgulamak,
 • Ekonomik, politik, idari, sağlık, eğitim ve bilim kurum ve organlarının konuya yönelik sorumluluklarına dikkatlerini çekmek,
 • Yapı-biyolojik bilgilerin tabana yayılmasını sağlamak,
 • Konuya duyarlı, açık görüşlü kişileri dayanışmaya çağırmak,
 • İnşaat piyasasında tüketicilere yapı malzemeleri ve uygulamaları konularında objektif bir danışman olmak,
 • Yerleşim ve imar alanlarının yoğunlaştığı bölgelerdeki kümelenme sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak,
 • Biyoloji ile ekolojinin biçimlendirdiği gerçek bir yapı kültürünün, aynı zamanda toplumsal bir eğitim olarak gelişmesi için fikir vermek,
 • Yaşamayı ve yerleşmeyi daha insancıl kılmak için, yaşam koşullarının düzelmesine yardımcı olmak ve insanı yapı olgusunun odağına yerleştirmek,
 • Araştırmalar ile uygulamalar arasında aracı olmak

Detaylı bilgi için Türkiye Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Enstitüsü’nün web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Yazıyı paylaşın | Paylaşmak güzeldir, bilgiyi çoğaltır.

YORUM YAZIN

Lütfen yorumunuzu yazın!
Lütfen isminizi yazın